***** ผู้เยี่ยมชมที่มีปัญหาในการดูเว็บไซต์งานแนะแนว โทร.081-284-2529 *****  
ศิษย์เก่าผู้มีวิสัยทัศน์
ด้าน ICT

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ประธานกองทุนแก้ว ควัฒน์กุล

หน้าแรก
บุคลากร
บทความ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
Webmaster

เบอร์ติดต่อห้องแนะแนว
รร.อุทัยวิทยาคม
(056) 511-334 ต่อ 108

 
free-counter-plus.com
 
 
     
 

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนทุกคน

น้อง ๆคนไหนมีปัญหาก็สามารถปรึกษา

พี่ๆได้โดยตรงจากทางที่ให้ไว้ในส่วน

webmaster ได้เลยน่ะครับ

พี่้จ้า พี่บาส พี่ไกด์ ม.6/7

 

 

 

     

 
  ม.6 ปี 2554 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2555
2012-04-12
  ม.6 ปี 2554 สอบติด Admissions กลาง 2555
2012-05-12
  การสมัครสอบตรง-โควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2554 -2555
2010-05-05
  ขอบเขต-เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ GAT/PAT
2009-07-09
  การตรวจเยี่ยม ร.ร.อุทัยวิทยาคมของคุณหญิงกษมาฯ 17 ม.ค. 52
2009-06-18
  องค์ประกอบการสมัคร ADMISSION 53ในภาพรวมของคณะสาขาวิชาต่างๆ
2008-10-13
  ม. 6 ปี 2554 ใครไปอยู่ที่ไหน
2012-04-12
 
2011-04-12
  ม. 6 ปี 2552 ใครไปอยู่ที่ไหน
2010-06-10
  ม. 6 ปี 2551 ใครไปอยู่ที่ไหน
2009-05-15
  ม. 6 ปี 2550 ใครไปอยู่ที่ไหน
2008-04-17
  ม. 6 ปี 2549 ใครไปอยู่ที่ไหน
2007-07-10
  ม. 6 ปี 2548 ใครไปอยู่ที่ไหน
2007-06-20
  คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด คณะ/สาขาวิชา โควตา ม.น. ปีการศึกษา 2553
2010-07-11
  รายชื่อผู้สอบติดแพทย์ ม.น. ปี 2553 เรียงตามอันดับคะแนน
2010-01-18
  รายชื่อผู้สอบติดทันตแพทย์ ม.น. ปี 2553 เรียงตามอันดับคะแนน
2010-01-18
  รายชื่อผู้สอบติดเภสัชศาสตร์์ ม.น. ปี 2553 เรียงตามอันดับคะแนน
2010-01-18
  สูตรการคิดคะแนนเข้าโควตา ม.นเรศวรปีการศึกษา 2554
2010-09-04
  รายชื่อ-รูปนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
2009-05-15
  รายชื่อ-รูปนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบติดมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
2011-04-15
  ม.6 ปี 2553 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2554
2011-02-10
  ม.6 ปี 2553 สอบติด Admissions กลาง 2554
2011-05-05
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2551
2009-04-08
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2552
2009-04-08
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2553
2011-04-15
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2554
2012-00-00
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2551
2009-04-09
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2552
2009-04-09
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2553
2011-04-15
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.3 ปี 2554
2012-00-00
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2551
2009-04-09
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2552
2009-04-09
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2553
2011-04-15
  ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2554
2012-03-27
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2551
2009-04-09
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2552
2009-04-09
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2553
2011-04-15
  ค่าสถิติ O-NET ชั้น ม.6 ปี 2554
2012-03-27
  การประเมินผล O-NET ม.6 และ ม.3 ของ สพท. อุทัยธานี เขต 1
2009-05-01
  สถิติการสอบ O-NET ของ ร.ร.มัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี
2009-06-02

  
Best view with Internet Explorer 5.5 or higher @ 800 x 600 pixel. Text-size: Medium
Copyright © 2005 LookNoo. All rights reserved. Contact : Webmaster